Jeugdsportfonds Hellendoorn

Jeugdsportfonds Hellendoorn

Vindt u ook dat ieder kind moet kunnen sporten? De gemeente Hellendoorn wel! Daarom is er een Jeugdsportfonds Hellendoorn opgericht. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. De bijdrage is bedoeld voor het betalen van de contributie en/of de aanschaf van sportkleding.

 

Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar die structureel willen sporten maar, die gelet op de financiële situatie van hun ouders, dat niet kunnen. Bijvoorbeeld kinderen in gezinnen die leven van een bijstandsuitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Om in aanmerking te komen bedraagt het gezinsinkomen maximaal 110% van het wettelijk sociaal minimum.

 

Een volledig overzicht van alle spelregels staat op http://overijssel.jeugdsportfonds.nl/ . Voor vragen over het Jeugdsportfonds neemt u contact op met Maaike Geerdink van Jeugdsportfonds Overijssel: consulent.overijssel@jeugdsportfonds.nl of 038-457 77 82. : mgeerdink@sportserviceoverijssel.nl

 

Mocht u de contributie al hebben voldaan, dan stort gem. Hellendoorn dat bedrag terug nadat het Jeugdsportfonds de gem. Hellendoorn heeft betaald.