Aanmeldingsformulier

 

Aanmelden?  Dat kan!

'kopieer' dit formulier en 'plak' in word, vul hem in en stuur of mail het  naar de ledenadministratie:

jeannette.k@live.nl

 

 

 

Aanmelding nieuwe leden HV Haarle

 

Lidgegevens:

Voornaam:

 

Naam:

 

Adres:

 

PC + Plaats:

 

Geboortedatum:

 

Telefoon:

 

Mobiel:

 

E-mail:

 

Team (indien bekend):

 

 

Voorheen lid geweest van een andere HV vereniging?

Ja / Nee

Zo Ja, welke:

 

 

Indien speelster jonger is dan 18 jaar

Naam ouder/verzorger:

 

Telefoonnr./ mobiel ouder/verzorger:

 

E-mail ouder/verzorger:

 

 

 

Gelieve het formulier met pasfoto digitaal of handmatig in te vullen, handtekening zetten (beneden) en mailen  naar

de ledenadministratie Jeannette Kemper

 per mail: jeannette.k@live.nl of sturen naar Borgonjensmoat 2, 7448 AZ Haarle

 

__________________________________________

Incasso machtiging:

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan HV Auto Service Haarle om in 2 termijnen het ter zake van contributie (inclusief wasgeld) verschuldigde bedrag af te schrijven van de bankrekening van ondergetekende.

 

Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 30 werkdagen de tijd om zijn/haar bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

 

Naam*: …………………………….    Naam lid waarvoor betaald wordt: …………………………

Adres: …………………………….    Team:………….

Woonplaats: ……………………..

IBAN:………………………………………… ………………

                   

Datum: …………………………...     Handtekening rekeninghouder: …………………………….

 

*Bij “naam” graag de naam neerzetten zoals die op de bankrekening wordt vermeld.