Statuten

 

De vereniging heeft in 1983 haar statuten bij een notariskantoor laten passeren en is ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel. Daarmee heeft de vereniging volledige rechtsbevoegdheid en zijn de bestuursleden niet persoonlijk wettelijk aansprakelijk voor het reilen en zeilen in de vereniging, tenzij ze bewust persoonlijk ernstig in de fout gaan.
In de statuten staan de belangrijkste regels van de vereniging over zaken als doelstelling, ledenvergadering, bestuursverkiezing, rechten en plichten van de leden enz.
De statuten kunnen bij de secretaris worden ingezien. Ook staat er informatie betreffende dit onderwerp op de site van de NHV.